האוכלוסיה הערבית במדינת ישראל

האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל מונה מעל ל 20% מסך קבוצות האוכלוסייה בישראל..

אולם, עד היום ההסתה כנגד הציבור הערבי בישראל ממשיכה להוות תופעה חוזרת ונשנית בחברה בישראל. הגדרת האזרחים הערבים בישראל כ"לא נאמנים", "אויבי העם", ככאלה "המבקשים להרע למדינת ישראל" ו"מהווים סכנה ביטחונית" נעשתה לא פעם בעבר וממשיכה להתקיים במרחבים ציבוריים נרחבים.

התבטאויות כנגד הציבור הערבי בישראל הינן ממוסדות ונאמרות באופן חוזר ונשנה ע"י שרים וחברי כנסת. בחיבור ישיר לדברי הסתה כלפי הציבור הערבי בישראל מפי נבחרי ציבור, אנשי דת ומובילי דעת קהל בישראל, קהל נרחב בישראל משולהב, נרתם לקריאות מסיתיו. היעדר אכיפה מיידית ומספקת כתגובה להסתה כנגד הציבור הערבי, מתפרש כאישור לפעולה. אירועים של תקיפות והסתה מתרחשים במרחבים הציבוריים לרוב באין מפריע.

אחת התופעות המכוערות היא התגובות הגזעניות באתרים לכתבות העוסקות באזרחים הערביים המתפרסמות באתרי החדשות באינטרנט. העורכים שמפעילים ביקורת סלקטיבית מאפשרים עדיין לתגובות מהסוג הזה להתפרסם באתרי החדשות המובילים.

פרקטיות של שליטה והדרה מתרחשות באופן ממוסד מתוך ניסיון להדיר את רגליו של הציבור הערבי בישראל ממרחבים המאכלסים קבוצות יהודיות, כדוגמת אי העסקת ערבים בבתי עסק ועד לאי מכירה של מרכזי תיירות לאי השכרה של דירות ולאי פרסום לערבים באמצעי המדיה השונים.

במציאות זו, הקהילות, הרשתות החברתיות ומוסד המשפחה משמשים כמערכות תומכות המקלות על התנהלות חיי היומיום של הציבור הערבי בישראל. (לדוגמת הרשת החברתית פייסבוק בה חברים עשרות אלפי ערבים ישראלים).

אבל אל לנו היזמים, אנשי השיווק והמפרסמים, לאפשר להסתות גזעניות ולדעות הקדומות הרווחות לעוור אותנו להמעיט בערכו העצום מבחינת גודל וכוח קנייה מהחשיפה והפרסום לערבים. עלינו להתייחס אל הקהל הערבי בישראל באופן שוויוני.

עסקים המכבדים עצמם ורואים עצמם כמקצועיים לכל דבר ועניין, רואים בקהל הערבי בישראל אזרחים צרכניים וכלקוחות פוטנציאליים שכדאי לפרסם עבורו בשפה הערבית ,הם לא נופלים משום קהילה אחרת בישראל. הציבור הערבי בישראל מתפרס בכל רחבי הארץ, הרשתות החברתיות והקהילתיות המאפיינת אותו, מחזקת את היכולת שלנו כמפרסמים לשווק מוצרים ושירותים ראויים. בנוסף ובניגוד להתבטאויות הגזעניות, הקהל הערבי בישראל אינו נכנע להסתות ואינו מתכנס בעצמו, אלא מעוניין למצוא דרכים להשתלב בקרב הקהילות היהודיות, שכן, הוא מתגורר לצידן ונחשף כמוהן לכלי התקשורת, למדיה, לרשתות המקוונות וכדומה. יתרה מכך, בגלל הרצון להשתלב בחברה הישראלית הקהל הערבי סקרן מאוד למידע אודות מוצרים ושירותים, לכן כאשר מדובר בצורך של חברות ועסקים להחדיר מוצרים חדשניים או טכנולוגיות חדשניות לשוק, פרסום בצורה אישית בשפה הערבית לערבים היא אלטרנטיבה מצוינת ופלח שוק רחב. פרסום לערבים מאפשר חדירה לכ-20% מהאוכלוסייה בישראל, באמצעים זולים ואפקטיביים בהרבה יותר מאשר פרסום בכל המדיות הפונות לכלל הצרכנים בישראל .

אנו מזמינים אתכם לנצל את ניסיוננו כמשרד פרסום לפרסם למגזר הערבי ולקבל תוצאות מעולות ביחס להשקעה שלכם

הרווח הוא של כולנו!!