בקלה

בקלה מסעדת דגיםלהלן האייטמים שעלו במדיות השונות באירוע השקה חגיגי לתפריט החדש:

מסעדת דגים בקלה